Historiek

Noordheuvel werd in 1964 opgericht in de schoot van het M.P.I. Openluchtopvoeding te Brasschaat.

Men zocht een nuttige bezigheid voor cliënten die bij Openluchtopvoeding verbleven en niet meer schoolplichtig waren. Deze personen werden in de werking van het M.P.I. ingeschakeld. Men concentreerde zich voornamelijk op huis-, tuin- en keukenwerken.

726f57adb69b6a289355a95464f7a359.jpgWat begon als dagbesteding voor enkelen, groeide gestaag en in 1975 werd Noordheuvel een v.z.w.

Begin jaren tachtig bleek het aanbod aan werk niet langer aan de vraag te kunnen voldoen & ging men stilaan op zoek naar externe klanten binnen het gewone economische circuit. Eind jaren tachtig had deze verschuiving zich zo goed als voltrokken.

07211c1cb74bf00700b0c502536c4a64.jpgOndertussen waren we gegroeid naar een 120-tal personeelsleden. Door de overstap naar de gewone economie, moesten beschutte werkplaatsen aan de eisen van de markt voldoen, wilden ze blijven bestaan. Klanten zijn enkel bereid marktconforme prijzen te betalen als ze hier kwaliteit & professionaliteit voor in de plaats krijgen. Tegenwoordig moeten beschutte werkplaatsen minimaal 50% van hun inkomsten uit hun economische activiteiten halen.

Dit ging gepaard met een gestage evolutie naar betaalde arbeid. Terwijl de nadruk in de jaren '70 nog lag op aangename & nuttige bezigheid voor de doelgroep, spreken we bij de eeuwwisseling over volwaardige jobs met volwaardige lonen. Wij zien onze doelgroep niet langer als onmondige, zwakke individuen die verzorgd moeten worden maar als volwaardige partners binnen ons bedrijf met dezelfde rechten én plichten als ieder andere werknemer.

c95b171be847ff50640db9786a46c030.jpgEind jaren negentig voldeden de gebouwen niet meer aan vereisten van de werking. Noordheuvel kocht een terrein & bouwde een volledig nieuwe infrastructuur. In 2000 verhuisden we.

De daaropvolgende jaren professionaliseerde & gediversifieerde Noordheuvel zich verder. Productie & stockopvolging werd geïnformatiseerd, administratie geautomatiseerd; Lean-manufacturing & competentiemanagement ingevoerd.

In 2007 startten we een nieuwe afdeling, bouw die volop aan het groeien is.

Ondertussen diversifieert onze doelgroep sterk. Stilaan komt iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons terecht.  Wij leren hen een vak aan & stomen hen klaar voor tewerkstelling bij de reguliere werkgevers.  De grondige hervorming van de sociale economie van 2014, versterkt dit. 

Juni 2014 behaalden we het EFQM-kwaliteitslabel.

webdesign multimedium