Missie

b2773e74f840d963093d74e4a012b71d.jpg

Noordheuvel heeft de missie het recht op arbeid te realiseren voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een kwetsbare doelgroep binnen onze maatschappij. Noordheuvel biedt hen de mogelijkheid om een bezoldigde beroepsactiviteit uit te voeren en opleiding te krijgen met de mogelijkheid tot doorstroming naar het normaal economisch circuit.

Noordheuvel ondersteunt personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het opbouwen van een menswaardig bestaan door integratie op de arbeidsmarkt, door het bieden van een aangepaste werkomgeving & begeleiding en de garantie op een volwaardig inkomen. 

Visie van de voorziening

Noordheuvel streeft naar het voeren van een beleid ten aanzien van de doelgroep waarbij zowel maatschappelijke integratie als veiligheid, gezondheid en welzijn bij de uitvoering van het werk centraal staat.

Om in de toekomst werkzekerheid te kunnen bieden, is Noordheuvel een volwaardige economische partner voor bedrijven zowel binnen de sociale economie als de reguliere economie.

Daarom streeft Noordheuvel naar maximale kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van zowel de individuele doelgroeper als de organisatie of delen van de organisatie.

Beide, het welzijn van de doelgroeper & medewerker en het welslagen van de organisatie, veronderstellen een optimaal functioneren van alle personen binnen Noordheuvel én alle geledingen van de organisatie.

Noordheuvel wil daarom een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar verbetering om op deze manier een toonaangevende organisatie te worden binnen de sector en de omgeving.

webdesign multimedium